MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ

 1. TARAFLAR:

1.1. Satıcı’ya İlişkin Bilgiler:  

Satıcı İsim/Unvanı

Wisen İnternet Hizmetleri Ticaret Limited Şirketi

Satıcının Açık Adresi

Bostancı Mahallesi Kitapçı Mehmet Süleyman Sokak No:15-17/17 Bostancı, İstanbul/Türkiye

Satıcının Telefonu

0850 304 1838

Satıcı E-Posta

info@moysti.com

Alıcıya Ürünün Gönderileceği Kargo Şirketi

MNG Kargo

Alıcının İade Halinde Ürünı Satıcıya Göndereceği Kargo Şirketi

MNG Kargo


1.2. Alıcı’ya İlişkin Bilgiler:

Alıcı, moysti.com internet sitesinden alışveriş yapan herhangi bir gerçek ve/veya tüzel kişiyi ifade etmektedir.

İşbu Mesafeli Satış Sözleşmesi’nde Satıcı ve Alıcı tek başına Taraf, birlikte Taraflar olarak anılacaktır.

 1. SÖZLEŞMENİN KONUSU VE KAPSAMI:

İşbu Mesafeli Satış Sözleşmesi (“Sözleşme”) 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği'ne uygun olarak düzenlenmiştir. İşbu Sözleşme'nin tarafları işbu Sözleşme tahtında 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği'nden kaynaklanan yükümlülük ve sorumluluklarını bildiklerini ve anladıklarını kabul ve beyan ederler. 

İşbu Sözleşmenin konusunu Alıcı'nın, Satıcı’ya ait www.moysti.com alan adlı internet sitesinde (“İnternet Sitesi”) yer alan ürünlerin satın alınmasına yönelik elektronik olarak sipariş verdiği, sipariş verilen ürünlerin satışı ve teslimi ile ilgili olarak 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği hükümleri gereğince Taraflar’ın hak ve yükümlülüklerinin saptanmasıdır. 

 1. SÖZLEŞME BEDELİ:

Ürünün toplam bedeli, alışveriş sepetinde belirtilen ve KDV dahil ödeme tutarıdır. Ürünün Alıcı’ya gönderilmesi için ödenecek olan kargo bedeli Alıcı’ya aittir.  

 1. ÜRÜNÜN TESLİMİ VE TESLİM ŞEKLİ:

İşbu Sözleşme, Alıcı tarafından elektronik ortamda onaylanmakla yürürlüğe girmiş olup Alıcı'nın Satıcı'dan satın almış olduğu ürünün Alıcı'ya teslim edilmesiyle ifa edilmiş olur. Ürün, Alıcı’nın sipariş formunda ve işbu Sözleşme’de belirtmiş olduğu adrese ve belirtilen yetkili kişi/kişilere teslim edilecektir. Teslim anında Alıcı'nın adresinde bulunmaması durumunda dahi Satıcı edimini tam ve eksiksiz olarak yerine getirmiş olarak kabul edilecektir. Bu nedenle, Alıcı'nın ürünü geç teslim almasından ve/veya hiç teslim almamasından kaynaklanan zararlardan ve giderlerden Satıcı sorumlu değildir. Satıcı, sözleşme konusu ürünün sağlam, eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun ve varsa garanti belgeleri ve kullanım kılavuzları ile teslim edilmesinden sorumludur.

 1. TESLİMAT MASRAFLARI VE İFASI:

Ürünün teslimat masrafları aksine bir hüküm yoksa Alıcı'ya aittir. Satıcı, internet sitesinde teslimat kendisince karşılanacağını beyan etmişse teslimat masrafları Satıcı'ya ait olacaktır. Ürünün teslimatı Satıcı'nın stokunun müsait olması halinde ve ödemenin gerçekleşmesinden sonra taahhüt edilen sürede yapılır. Satıcı, sipariş konusu ürünün satımına ilişkin ediminin yerine getirilmesinin imkansızlaştığı haller saklı kalmak kaydıyla, Alıcı tarafından ürünün sipariş edilmesinden itibaren  en geç 30 (otuz) gün içinde teslim eder. Herhangi bir nedenle Alıcı tarafından ürün bedeli ödenmez veya yapılan ödeme banka kayıtlarında iptal edilir ise, Satıcı ürünün teslimi yükümlülüğünden kurtulmuş kabul edilir.

 1. ALICI’NIN BEYAN VE TAAHHÜTLERİ:

Alıcı, internet sitesinde yer alan Sözleşme konusu ürünün temel nitelikleri, satış fiyatı ve ödeme şekli ile teslimat ve kargo bedeline ilişkin olarak Satıcı tarafından yüklenen ön bilgileri okuyup bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini beyan eder. Alıcı, Tüketici sıfatıyla talep ve şikayetlerini yukarıda yer alan Satıcı iletişim bilgilerine ve/veya internet sitesinin sağladığı kanallarla ulaştırabilirler. Alıcı, işbu Sözleşme'yi ve Ön Bilgilendirme Formu’nu elektronik ortamda teyit etmekle, mesafeli sözleşmelerin akdinden önce Satıcı tarafından Alıcı’ya verilmesi gereken adres, siparişi verilen ürüne ait temel özellikler, ürünün vergiler dahil fiyatı, ödeme ve teslimat ile teslimat fiyatı bilgilerini de doğru ve eksiksiz olarak edindiğini teyit etmiş olur. 

Alıcı'nın, Sözleşme konusu ürünü teslim almadan önce muayene etmeksizin tahrip olmuş, kırık, ambalajı yırtılmış vb. hasarlı ve ayıplı ürünü kargo şirketinden teslim alması halinde sorumluluk tamamen kendisine aittir. Alıcı tarafından kargo şirketi görevlisinden teslim alınan ürünün hasarsız ve sağlam olduğu kabul edilecektir. Teslimden sonra ürünün sorumluluğu ve hasarlar Alıcı'ya aittir. Ürünün tesliminden sonra Alıcı'ya ait kredi kartının Alıcı'nın kusurundan kaynaklanmayan bir şekilde yetkisiz kişilerce haksız veya hukuka aykırı olarak kullanılması nedeni ile ilgili banka veya finans kuruluşunun ürün bedelini Satıcı'ya ödememesi halinde, Alıcı kendisine teslim edilmiş olması kaydıyla ürünü ve ürün kullanıldı ise ürünün vergiler dahil toplam bedeli 3 (üç) gün içinde Satıcı'ya iade etmekle yükümlüdür. Bu halde teslimat giderleri ve Alıcı'ya aittir.

 1. SATICI’NIN BEYAN VE TAAHHÜTLERİ:

Satıcı, Sözleşme konusu ürünün tüketici mevzuatına uygun olarak, sağlam, eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun ve varsa garanti belgeleri ve kullanım kılavuzları ile Alıcı'ya teslim edilmesinden sorumludur. Satıcı, mücbir sebepler veya nakliyeyi engelleyen olağanüstü durumlar nedeni ile sözleşme konusu ürünü süresi içinde teslim edemez ise, durumu öğrendiği tarihten itibaren 3 (üç) gün içinde Alıcı'ya bildirmekle yükümlüdür. Sözleşme konusu ürün, Alıcı'dan başka bir kişiye teslim edilecek ise, teslim edilecek kişinin teslimatı kabul etmemesinden Satıcı sorumlu tutulamaz.

8 . CAYMA HAKKI:

Alıcı hiçbir hukuki ve cezai sorumluluk üstlenmeksizin ve hiçbir gerekçe göstermeksizin satın aldığı ürünü teslim tarihinden itibaren 15 (onbeş) gün içerisinde cayma hakkını kullanarak iade edebilir. Cayma hakkı bildirimi ve Sözleşme’ye ilişkin bildirimler internet sitesinde belirtilen iletişim kanalları ile gösterilecektir. Cayma hakkının kullanılması için süresi içerisinde Satıcı'ya mevzuat hükümlerine ve internet sitesindeki cayma hakkı kullanım seçeneğine uygun olarak bildirimde bulunulması şarttır.

Cayma hakkının kullanılması halinde:

 1. a) Alıcı cayma hakkını kullanmasından itibaren 7 (yedi) gün içerisinde ürünü Satıcı'ya internet sitesinde anlaşmalı olduğu belirtilen kargo şirketiyle geri gönderir.
 2. b) Cayma hakkı kapsamında iade edilecek ürün kutusu, ambalajı, varsa standart aksesuarları varsa ürün ile birlikte hediye edilen diğer ürünlerin de eksiksiz ve hasarsız olarak iade edilmesi gerekmektedir. Cayma hakkının kullanılmasını takip eden 3 (üç) ila 5 (beş) iş günü içerisinde ürün bedeli Alıcı'ya ödediği şekilde iade edilir. Ürün, Satıcı'ya iade edilirken, ürünün teslimi sırasında Alıcı'ya ibraz edilmiş olan orijinal faturanın da Alıcı tarafından iade edilmesi gerekmektedir. Alıcı iade edeceği ürünü ön bilgilendirme formunda belirtilen Satıcı'nın anlaşmalı olduğu kargo şirketi ile Satıcı'ya gönderdiği sürece iade kargo bedeli Satıcı'ya aittir. Alıcı'nın iade edeceği ürünü ön bilgilendirme formunda belirtilen Satıcı'nın anlaşmalı kargo şirketi dışında bir kargo şirketi ile göndermesi halinde iade kargo bedeli ve ürünün kargo sürecinde uğrayacağı hasardan Satıcı sorumlu değildir.

ALICI’nın cayma hakkını kullandığı durumlarda ya da siparişe konu olan ürünün çeşitli sebeplerle tedarik edilememesi veya hakem heyeti kararları ile ALICI’ya bedel iadesine karar verilen durumlarda, alışveriş kredi kartı ile yapılmışsa, kredi kartına iade prosedürü internet sitesinde belirtildiği 

 1. CAYMA HAKKININ KULLANILAMAYACAĞI HALLER:

Yürürlükte bulunan ilgili tüketici mevzuatı uyarınca ve işbu Sözleşme konusu özelinde cayma hakkı aşağıdaki hallerde kullanılamaz:

 1. a) Fiyatı finansal piyasalardaki dalgalanmalara bağlı olarak değişen ve satıcının kontrolünde olmayan ürün veya hizmetlere ilişkin sözleşmelerde (Ziynet, altın ve gümüş kategorisindeki ürünler),
 2. b) Tüketicinin istekleri veya açıkça onun kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan, niteliği itibariyle geri gönderilmeye elverişli olmayan ve çabuk bozulma tehlikesi olan veya son kullanma tarihi geçme ihtimali olan ürünlerin teslimine ilişkin sözleşmelerde,
 3. c) Tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olan ürünlerin iadesi sağlık ve hijyen açısından uygun olmayanların teslimine ilişkin sözleşmelerde,
 4. d) Tesliminden sonra başka ürünlerle karışan ve doğası gereği ayrıştırılması mümkün olmayan ürünlere ilişkin sözleşmelerde
 5. e) Tüketici tarafından ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olması şartıyla maddi ortamda sunulan kitap, ses veya görüntü kayıtlarına, yazılım programlarına ve bilgisayar sarf malzemelerine (her türlü yazılım ve programlar, DVD, VCD, CD ve kasetler, bilgisayar ve kırtasiye sarf malzemeleri (toner, kartuş, şerit vb.) telefon kontör siparişleri) ilişkin sözleşmelerde
 6. f) Abonelik sözleşmesi kapsamında sağlananlar dışında gazete, dergi gibi süreli yayınların teslimine ilişkin sözleşmelerde
 7. g) Belirli bir tarihte veya dönemde yapılması gereken, konaklama, eşya taşıma, araba kiralama, yiyecek içecek tedariki ve eğlence veya dinlenme amacıyla yapılan boş zamanın değerlendirilmesine ilişkin sözleşmelerde
 8. h) Bahis ve piyangoya ilişkin hizmetlerin ifasına ilişkin sözleşmelerde

ı) Cayma hakkı süresi sona ermeden önce, tüketicinin onayı ile ifasına başlanan hizmetlere ilişkin sözleşmelerde

 1. i) Elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler ile tüketiciye anında teslim edilen gayri maddi  ürünlere ilişkin sözleşmelerde ve sözleşmeye konu ürünün Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği'nin uygulama alanı dışında bırakılmış olan (satıcının düzenli teslimatları ile alıcının meskenine teslim edilen gıda maddelerinin, içeceklerin ya da diğer günlük tüketim maddeleri ile seyahat, konaklama, lokantacılık, eğlence sektörü gibi alanlarda hizmetler) Ürün türlerinden müteşekkil olması halinde Alıcı ve Satıcı arasındaki hukuki ilişkiye Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği hükümleri uygulanamaması sebebiyle cayma hakkı kullanılamayacaktır.
 2. UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ:

İşbu Mesafeli Satış Sözleşmesi'nin uygulanmasında, Ticaret Bakanlığı tarafından ilan edilen değere kadar Alıcı’nın ürünü satın aldığı ve ikametgahının bulunduğu yerdeki Tüketici Hakem Heyetleri ile Tüketici Mahkemeleri yetkilidir. 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun'un 68. maddesinin 1. fıkrasında belirtilen alt ve üst limitler doğrultusunda tüketici talepleri hakkında ilçe/il tüketici hakem heyetleri yetkilidir.

 1. HİZMETİN FİYATI:

Ürünün peşin satış fiyatı, sipariş formunda yer almakla birlikte, sipariş sonu gönderilen bilgilendirme e-postası ve ürün ile birlikte müşteriye gönderilen fatura içeriğinde mevcut olan fiyattır. Satıcı tarafından yapılan indirimler, kuponlar, kargo ücreti ve sair uygulamalar satış fiyatına yansıtılır.

 1. TEMERRÜT HALİ VE HUKUKİ SONUÇLARI:

Alıcı'nın, kredi kartı ile yapmış olduğu işlemlerde temerrüde düşmesi halinde kart sahibi bankanın kendisi ile yapmış olduğu kredi kartı sözleşmesi çerçevesinde faiz ödeyecek ve bankaya karşı sorumlu olacaktır. Bu durumda ilgili banka hukuki yollara başvurabilir, doğacak masrafları ve vekalet ücretini Alıcı'dan talep edebilir ve her koşulda Alıcı'nın borcundan dolayı temerrüde düşmesi halinde, Alıcı'nın borcu gecikmeli ifasından dolayı Satıcı'nın uğradığı zarar ve ziyandan Alıcı sorumlu olacaktır.

 1. BİLDİRİMLER VE DELİL SÖZLEŞMESİ:

İşbu Sözleşme tahtında Taraflar arasında yapılacak her türlü yazışma, mevzuatta sayılan zorunlu haller dışında, e-posta aracılığıyla yapılacaktır. Alıcı, işbu Sözleşme'den doğabilecek ihtilaflarda Satıcı'nın resmi defter ve ticari kayıtlarıyla, kendi veritabanında, sunucularında tuttuğu elektronik bilgilerin ve bilgisayar kayıtlarının, bağlayıcı, kesin ve münhasır delil teşkil edeceğini, bu maddenin Hukuk Muhakemeleri Kanunu'nun 193. maddesi anlamında delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

 1. YÜRÜRLÜK:

14 (ondört) maddeden ibaret işbu Sözleşme, Taraflarca okunarak, işlem tarihinde, Alıcı tarafından elektronik ortamda onaylanmak suretiyle akdedilmiş ve yürürlüğe girmiştir. Sözleşme’nin bir nüshası Alıcı’nın üyelik hesabında mevcuttur ve talep edilmesi halinde ayrıca e-posta ile de gönderilebilecektir.

 

Sizlere daha iyi hizmet verebilmek için internet sitemizde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi almak için politikalarımızı inceleyin.
Bültenimize başarıyla kaydoldunuz.